Sosyal Medyada Biz

Üyelik Sözleşmesi

Madde 1 Giriş
1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar edugunum.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Etkinlik Oluşturma veya Hediye Göndermek için üyelik oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.
1.2. edugunum.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. edugunum.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
Madde 2 Tanımlar
İşbu Sözleşme metni içerisinde;
2.1. “edugunum.com” Kodda Bilişim ve Elektronik Teknolojileri Tic.’ni,
2.2. “Web Sitesi” https://edugunum.com alan adı altındaki internet sitesini ve buna bağlı olan alt alan adı altındaki internet sitelerini,
2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
2.4. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
2.5. “Etkinlik Oluşturan” Web Sitesi üzerinden düğün etkinliğini oluşturan ve paylaşan gerçek veya tüzel kişi üyeyi,
2.6. “Katılımcı” oluşturulan etkinliklere katılmak üzere Web Sitesi üzerinden Hediye Göndermek için üyelik oluşturan ve kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi,
2.7. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
2.8. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i, ifade eder.
Madde 3 edugunum.com Tarafından Sunulan Hizmetler
3.1. edugunum.com, Etkinlik Oluşturan üyenin düğün etkinliği oluşturup, kendine özgü davetiye web sayfasını oluşturabilmesini, Katılımcının ise oluşturulmuş bir etkinliğe hediye gönderebilmesinin yanı sıra etkinlik oluşturan üyeye tebrik mesajlarını iletmesini işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
3.2. edugunum.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan ürünlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, edugunum.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
KULLANIM ŞARTLARI
Madde 4 Üyelik Sistemi
4.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Etkinlik Oluşturan Kullanıcı, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla etkinlik oluşturabilir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. edugunum.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
4.2. Üye hesabı oluştururken Mernis servisi ile üye bilgilerini (TC,ad,soyad,doğum yılı) sorgular. Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. edugunum.com, Söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
4.3. Etkinlik oluşturan ve Katılımcı arasındaki güven zinciri ve hediyelerin sorunsuz teslimatı için Üye olan kişi cep telefonunu doğrulamak zorundadır.
4.4. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.
Madde 5 Etkinliğin Oluşturulması
5.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretine haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca etkinlik oluşturma sayfası bünyesinde talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Etkinlik oluşturabilir. Oluşturduğu etkinlik bilgilerini güncelleme hakkına sahiptir. Etkinlik bilgilerini güncellemesinden doğabilecek sorunlardan dolayı edugunum.com’un sorumluluğu bulunmaz.
5.2. Geçerli bir Etkinlik oluşturmak için etkinliğe ilişkin gerekli bilgilerin (etkinlik sahipleri, adres bilgileri, hediyeleri teslim alan kişi bilgileri, davetiye bilgileri, etkinlik süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
5.3 Etkinlik oluşturma aşamalarından biri olan Hediyeleri Teslim alacak Kişi Bilgileri kısmında üye harici herhangi bir kişi bilgileri girilebilir. Hediyeleri teslim alan kişinin, Etkinlik oluşturan üyeden farklı birey olması durumunda meydana gelecek anlaşmazlıklarda veya sorunlarda edugunum.com sorumlu değildir.
Madde 6 eDavetiye Oluşturulması
6.1. edugunum.com başarılı bir Etkinlik oluşturmuş üyesine özel bir link ile web sayfası şeklinde davetiye oluşturabilmesini sağlar. eDavetiye sayfasındaki bilgilerin doğruluğundan ve güncelleğinden edugunum.com sorumlu değildir. edugunum.com bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmeyebilir. eDavetiye sayfası nedeniyle meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlık ve sorunlardan ötürü edugunum.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.2. edugunum.com bünyesinde barındırdığı bu web sayfalarını reklam vb. aktiviteleri için paylaşma yetkisine sahiptir.
6.3. edugunum.com etkinlik süresi biten eDavetiyelerin kullanımı yayından kaldırabilir.
Madde 7 Etkinliğe Katılım / Hediye Gönderme
7.1. Katılımcı istediği etkinliğe katılma hakkına sahiptir. Katılacağı etkinliği, Etkinlik Numarasından veya Gelin&Damat Adı ve Etkinlik yeri ile arama yaparak da bulabilir.
7.2. edugunum.com Katılımcı tarafından gönderilen hediyelere, tebrik mesajlarına ve diğer bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekte sorumlu değildir.
7.3 Katılımcı hediye gönderebilmek için gerekli kişi bilgilerini eksiksiz ve doğru bir biçimde girmek zorundadır. Kişi bilgilerinin MERNİS üzerinden sorgulama yapılmasına izin verir. Kayıt sırasında vereceği cep telefonu bilgisinin doğru olması Katılımcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerin yanlış verilmesinden dolayı oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan edugunum.com sorumlu değildir.
7.4 Katılımcının hediye gönderirken tebrik mesajı gönderme hakkı vardır. Bu mesajın içeriği Katılımcının sorumluluğundadır. Herhangi bir olumsuz tebrik mesajı içeren metinlerde ve bu metinler yüzünden oluşabilecek anlaşmazlıklarda, maddi / manevi sorunlarda edugunum.com sorumluluk kabul etmez.
7.5 Başarılı bir şekilde gönderilen hediye sonunda Katılımcıların Tebrik Videosu (en fazla 10mb.) gönderme hakkı vardır. Bu video içeriği edugunum.com sorumluluğunda değildir. Gönderilen video içeriğini edugunum.com’un görüntüleme ve isterse silme hakkı vardır.
7.6 Katılımcı gönderdiği hediyeler için mesafeli satış sözleşmesini kabul etmek zorundadır. bla bla bla
Madde 8 Etkinlik, eDavetiye, Etkinliğe Katılım Bilgilerinin İçeriği
8.1. Etkinlik,Edavetiye, Etkinliğe Katılım içerik bilgileri ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde edugunum.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Etkinlik Oluşturan veya Katılımcı’ya aittir.
8.2. Etkinlik ve eDavetiye oluşturma/güncelleme ve Etkinliğe katılım işlemlerine ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Etkinlik oluşturan ve Katılımcıya ait olup edugunum.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Madde 9 Ödeme
9.1. Katılımcılar göndermek istedikleri hediye veya hediyelere ilişkin bedeli, Etkinlik oluşturan üyeye Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
9.2. Online Ödeme Sistemi’ne edugunum.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Etkinlik Oluşturan ve Katılımcı arasındaki ilişki edugunum.com’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
Madde 10 edugunum.com'a Verilen Yetkiler
10.1. edugunum.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak edugunum.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle edugunum.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
10.2. edugunum.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Etkinlik Oluşturan ve Katılımcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle edugunum.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10.3. edugunum.com veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Hediye Gönderme işlemini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
10.4. edugunum.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. edugunum.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler edugunum.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
10.5. edugunum.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@edugunum.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
10.6. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde edugunum.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, edugunum.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
10.7. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, edugunum.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
10.8. Etkinlik Oluşturan ve Katılımcı, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, edugunum.com tarafından yayınlanmış olması Etkinlik Oluşturan ve Katılımcı’nın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
10.9. edugunum.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
10.10. edugunum.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
10.11. edugunum.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
10.12 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak edugunum.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatındae-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 11
Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)
11.1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
11.2. Kullanıcı’lar birbiriyle ya da edugunum.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
11.3. Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.
Madde 12
Web Sitesi İçeriği
Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,
12.1. edugunum.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve
12.2. edugunum.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.
Madde 13
Sorumluluk Sınırlamaları
13.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, edugunum.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
13.2. edugunum.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
13.3. edugunum.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
13.4. edugunum.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.
Madde 14
Telif Hakkı Politikası
14.1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. edugunum.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
14.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı edugunum.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
14.3. edugunum.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları edugunum.com’a aittir. edugunum.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. edugunum.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
Madde 15 Web Sitesi Üzerindeki İçerik
15.1. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. edugunum.com Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
15.2. Web Sitesi edugunum.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. edugunum.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
15.3. edugunum.com, Web Sitesi üzerinde yasa dışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren; • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren; • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden; • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden; • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; • Yasa dışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasa dışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan; • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan, • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.
Madde 16
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme
16.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
16.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
Madde 17
Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi
17.1. edugunum.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
17.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda edugunum.com’un ticari defter ve kayıtları ile edugunum.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Madde 18
Sözleşmenin İhlali ve Feshi
18.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan edugunum.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. edugunum.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
18.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez
Madde 19 Yürürlük
Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara edugunum.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.